FAQ’s

 

1.         AFVAL: er bestaat geen collectieve regeling. Bedrijven moeten zelf hun afvalinzameling regelen. restafval / grijze container

            via Stad Hoogstraten, of via LCHM – kijk onder “links”

 

2.         GLAZENBEWASSING: dit is collectief geregeld en onderdeel van de jaarlijkse bijdrage. Zes maal per jaar komt de glazenwasser

           (ook voor de bovenste verdieping, voor en achter) 2x jaarlijks worden de reclamedoeken gereinigd.

 

3.        BORGSTELLING: per pand dient aan de VZW een borg te worden gesteld van 1860 Euro (destijds 75.000 BEF). Dit bedrag moet ook aan de
           VZW worden overgemaakt. Deze borgstelling dient ook de VZW te stellen aan het Vlaams Gewest als zekerstelling voor de cijns. Per pand geldt
           een zelfde bedrag. Deze bepaling is onderdeel van de basisakte.

 

4.        VERKOOP EN AANKOOP: bij transactie van het pand dient er melding te worden gemaakt bij de secretaris of bij de syndicus van het voornemen
           van aan-en verkoop. De VZW licht de notaris in over eventueel nog verschuldigde bedragen aan de VZW en/of lopende juridische procedures.

 

5.        VERKOOP EN BORG: bij verkoop ontvangt de verkopende partij de borg retour met overlegging van het bewijs van borgstelling.

 

6.         de VZW zal nog eventueel aan haar OPENSTAANDE SCHULDEN verrekenen met de nog resterende borg aan verkopende partij.

 

7.         LEKKAGES aan het pand: deze dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de syndicus.

 

8.         kapotte BRIEVENBUS: info bij syndicus.

 

9.         RECLAMEVOERING: zie voorschriften stijl en uitzicht uit het reglement van mede-eigendom en huisreglement of info bij syndicus.

            (http://grenszaken.be/documenten/huisreglement

             Leverancier  van doeken en verlichting vindt u hier.          Bedrijfsnamenbord: aanpassingen via syndicus.

 

10.       ZONWERING: aan de voorzijde zijn slechts screens toegestaan: info bij syndicus.

 

11.      AIRCO´S: het aanbrengen van airco’s is slechts toegestaan aan de achtergevel van het verzamelgebouw.

 

12.      NIET MEER GEBRUIKTE AIRCO’S moeten worden verwijderd door de eigenaar zelf of worden op diens kosten verwijderd.

 

13       GLASVEZEL aansluiting via LCHM – kijk onder “links”