Nieuws / Agenda

Nieuws :

 

  • Het slot aan de voordeur is hesteld
  • Nieuwe bewoners gelieve de website te raadplegen voor algemene info.
  • Vuilniszakken graag stockeren in de kelder. Niet in de tuin plaatsen aub!

 

Agenda

 

In verband met de uitspraak in hoger beroep aan het hof in Antwerpen plannen we kort daaropvolgend een bijeenkomst met alle eigenaren.
De niet-procederende eigenaren hebben immers ook inspraak bij besluitvorming over herstellingen aan de gemeenschappelijke delen.
DATUM : maandag 12 maart

De uitnodiging volgt via mailbericht